Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

1860 års Garnisonskyrkogård

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här ligger en gammal nedlagd militärkyrkogård på ca 6000 m² som har anknytning till flera av de många regementen som förr fanns i Stockholm.

Under perioden 1841-1915 begravdes här flera tusen soldater av vilka de allra flesta var unga pojkar, som vårdats och slutat sina dagar på Garnisonssjukhuset på Kungsholmen, nuvarande Landstingshuset. Även civilanställda och anhöriga till soldater är begravda här. Efter att Garnisonskyrkogården i Silverdal på Järvafältet invigdes 18 oktober 1914 flyttades gravsättningarna avseende militärer från Stockholms garnison dit.

På 1860 års Garnisonskyrkogård finns endast 59 gravstenar bevarade. Bland annat finns här manskapsgravar för Kungl. Svea Livgarde (I 1), Kungl. Göta Livgarde (I 2), Kungliga livgardet till häst (K 1) och Kungl. Svea Artilleriregemente (A 1), samt en grav för en furir vid H.M.K:s Norske garde.

Engelska kyrkan, som byggdes 1863-66 vid Wallingatan intill Norra Bantorget, flyttade hit år 1913. Den ägs av The Anglican/Episcopal Church i Stockholm. År 1985 uppfördes i nära anslutning till kyrkobyggnaden den åttakantiga Princess Hall, som ägs av Blåbandisters barnkoloniförening.

Länsstyrelsen beslöt 31 januari 1997 att 1860 års Garnisonskyrkogård skall betraktas som fornlämning och vara skyddad mot ingrepp och exploatering (Raä 205). Kyrkogården är ett registrerat garnisonsminne (Regnr. 4). Största delen av kyrkogården ägs av Stockholms stad. Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för bl.a. vården av järnstaketet runt hela kyrkogården och för gräsmattor och gångar på den del som tillhör staden. Föreningen för Garnisonsminnen i Huvudstadsområdet sköter gravvårdarna enligt vårdplan och utövar tillsyn på uppdrag av Garnisonschefen.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Uppdaterad