Foto

Banérgatan 33 mot Karlavägen

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter