Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Tak med listverk i entré på Birkagatan 19

Uppdaterad