Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Entrétak med armatur på Torsgatan 48

Uppdaterad