Foto

Bergsprängargränd 8, gårdshusen sedda från öster