Foto

Exteriör av hotell Fenix byggnad, Drottninggatan 71 C. Nuvarande kvartersnamn är Fenix

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter