Drottninggatan 71 C med folkliv på gatan.
Foto

Exteriör av hotell Fenix byggnad, Drottninggatan 71 C. Nuvarande kvartersnamn är Fenix