Foto

Exteriör av hotell Fenix byggnad, Drottninggatan 71 C. Nuvarande kvartersnamn är Fenix