Foto

Strandmotiv från Brunnsviken vid Bergianska trädgården