Foto

Exteriör av huset Fleminggatan 12. Gatufasad. Nuvarande kv. Klamparen