Foto

Hörnet av Timmermansgatan och Högbergsgatan, med äldre trähusbebyggelse