Foto
Fotograf: Gimberg, Carl Johan (1854-1931). Stockholms stadsmuseum

Hörnet av Timmermansgatan och Högbergsgatan, med äldre trähusbebyggelse

Uppdaterad