Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Tomtebogatan 28 B, väggmålning i entré

Uppdaterad