Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Tomtebogatan 28 A, detalj av väggmålning i entré

Uppdaterad