Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stadsmuseet i Stockholm

Vilplan med hiss på Karlbergsvägen 75

Uppdaterad