Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stadsmuseet i Stockholm

Gårdsvy från kvarteret Stengodset sett från Stengodset 7 mot nordväst

Uppdaterad