Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Dörrar och hissgrind på våningsplan, Sankt Eriksgatan 81

Uppdaterad