Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stadsmuseet i Stockholm

Dörrar och hissgrind på våningsplan, Sankt Eriksgatan 81

Uppdaterad