Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Portal och del av fasad till Sankt Eriksgatan 81

Uppdaterad