Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Tomtebogatan 5, fönster i nedgången till Myrornas lokal. Tidigare Frälsningsarméns samlingslokal

Uppdaterad