Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stadsmuseet i Stockholm

Detalj av gatufasad med portal på Birkagatan 31

Uppdaterad