Foto

Karlbergsvägen 69, väggmålning i entré med Karlbergs slott som motiv.