Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Karlbergsvägen 69, väggmålning i entré med Karlbergs slott som motiv.

Uppdaterad