Foto

Motiv från Bergsprängargränd med låg träbebyggelse.