Foto

Kemisten Jöns Jacob Berzelius staty i Berzelii Park. Statyn är utförd av Carl G Qvarnström