Foto
Fotograf: Heurlin, G.. Stockholms stadsmuseum

Kemisten Jöns Jacob Berzelius staty i Berzelii Park. Statyn är utförd av Carl G Qvarnström

Uppdaterad