Foto

Fontän i Berzelii Park. Parken sedd mot Hamngatan