Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Fontän i Berzelii Park. Parken sedd mot Hamngatan

Uppdaterad