Foto

Exteriör av huset Ehrensvärdsgatan 3. Gatufasad