Foto

Pechlinska huset, Blasieholmsgatan 1. Hörnet av Hovslagargatan