Foto

Kamratfest vid Bolinders verkstäder för Ingenjör J.E. Allstrin, i mitten