Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kamratfest vid Bolinders verkstäder för Ingenjör J.E. Allstrin, i mitten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad