Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kamratfest vid Bolinders verkstäder för Ingenjör J.E. Allstrin, i mitten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad