Foto
Fotograf: Norström, Eric. Stadsmuseet i Stockholm

Gård vid Bolinders Verkstäder

Uppdaterad