Foto
Fotograf: Norström, Eric. Stockholms stadsmuseum

Gård vid Bolinders Verkstäder

Uppdaterad