Foto

Ekport från f.d. Braheska huset, Kungsholmsgatan 1 A