Foto

Interiör från tillfällig postlokal i Tekniska skolan nyårsnatten 1900