Foto

Portal och del av fasad till Skeppargatan 38