Foto

Hörnet Grevgatan 71 t.v. och Östermalmsgatan 94