Foto

Banérgatan 12 t.v. och Linnégatan 76 t.h.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter