Foto

Hörnet av Karlaplan 12 och Karlavägen 89 t.h