Foto
Fotograf: Cramér, Margareta (1926-2014). Stockholms stadsmuseum

Livgardet till häst´s huvudbyggnad i kvarteret Krubban, sedd från Narvavägen. Numera Riksantikvarieämbetet

Uppdaterad