Löjtnant Gregor Aminoff till häst framför Ridhuset
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Löjtnant Gregor Aminoff till häst framför Ridhuset, Livgardet till häst i kvarteret Krubban

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad