Foto

Stockholmsutställningen 1897. Interiör av Arméns utställning