Foto
Fotograf: Hasselgren, Ingemar. Stockholms stadsmuseum

En port på Engelbrektskyrkans norra sidan.

Uppdaterad