Foto

Detalj av Engelbrektskyrkans torn, Östermalmsgatan 20