Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Humlegårdsgatan 24 - 22

Uppdaterad