Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från förstuga i bottenvåningen, Linnégatan 85

Uppdaterad