Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholms stads arbetsinrättning, "Vårdhemmet Högalid" och kyrkan vid Wollmar Yxkullsgatan

Uppdaterad