Foto

Dubbelportal till Petersénska huset. Munkbron 11