Foto
Fotograf: Malmström, Axel. Stockholms stadsmuseum

60 - tons lyftkran i Stadsgårdshamnen

Uppdaterad