Foto
Fotograf: Norberg , B. Stockholms stadsmuseum

Ny bostadsbebyggelse på Reimersholme sedd från Långholmen. Vy över Långholmsviken

Uppdaterad