Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Hörnet Sturegatan 26 t.v. och Cardellgatan 1

Uppdaterad