Foto

Entrée på Villagatan 3. Mur och entré framdragen till gatan