Foto
Fotograf: Englund, Brita. Stockholms stadsmuseum

Entrée på Villagatan 3. Mur och entré framdragen till gatan

Uppdaterad