Foto
Fotograf: Carlsson, Barbro. Stockholms stadsmuseum

Del av fasad, Sturegatan 52

Uppdaterad