Foto

Demonstrationsresning av hus i kvarteret Kammen 3 vid prinsen av Wales besök i Ängby småstugeområde