Foto
Fotograf: Carlsson, Barbro. Stockholms stadsmuseum

Sturegatan 58 och 60 i fonden.

Uppdaterad