Foto

Kvarteret Vindskupan i Bällsta småstugeområde, från Mjölvägen