Foto
Fotograf: Påhlman. Stockholms stadsmuseum

Kvarteret Vindskupan i Bällsta småstugeområde, från Mjölvägen

Uppdaterad