Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stadsmuseet i Stockholm

Olycka vid järnvägstunnel vid Slussen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad