Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Olycka vid järnvägstunnel vid Slussen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad